Ngày môi trường thế giới là gì? Ngày môi trường tại Việt Nam

Ngày môi trường thế giới là gì? Ngày môi trường tại Việt Nam

Trong nhiều năm qua, ngày môi trường thế giới đã được hàng triệu người ở hơn 120 quốc gia, các tổ chức tham gia hưởng ứng đặc biệt trở thành một sự kiện được phổ biến trên toàn cầu. Vậy Khái niệm về ngày môi trường thế giới và những hành động bảo vệ môi trường […]

Read More
Thực trạng ô nhiễm môi trường nước ở Việt Nam

Thực trạng ô nhiễm môi trường nước ở Việt Nam

Nước đối với con người được sử dụng với các mục đích khác nhau. Gồm các hoạt động nông nghiệp, công nghiệp, dân dụng, giải trí. Vì thế việc xử lý ô nhiễm môi trường nước nước hiện nay ở Việt Nam là một điều tất yếu không thể thiếu. Vậy Ô nhiễm nước là […]

Read More