Giới Thiệu

Với một xã hội ngày càng phát triển như hiện nay thì việc tìm hiểu về những lịch sử xa xưa là điều rất cần thiết. Để có thể góp phần nào đó từng bước đưa đất nước phát triển về mọi mặt, sánh vai được với các cường quốc trên Thế Giới thì mỗi người Việt Nam ngoài việc phải tiếp thu các kiến thức khoa học, công nghệ và văn hoá từ các quốc gia khác, cũng cần phải hiểu rõ về văn hoá, lịch sử và nguồn cội của đất nước. Để từ đó nuôi dưỡng lòng tự hào dân tộc, tình yêu với quê hương, đất nước để có một tầm nhìn và hướng đi đúng đắn góp phần cho sự phát triển của nước nhà, cũng như sự tự tin khi giao tiếp với bạn bè quốc tế.

giới thiệu
giới thiệu lịch sử

Blog tgrh là một blog chuyên giành riêng cho những ai đam mê và muốn tìm hiểu về lịch sử. Trang chọn lọc đăng tải các bài nghiên cứu, biên khảo, dịch thuật về các chủ đề liên quan đến lịch sử thế giới và cũng như lịch sử Việt Nam.

Với mong muốn xây dựng một kênh thông tin về lịch sử đầy đủ và có hệ thống về lịch sử Việt nam từ thời kỳ dựng nước đến nay rõ ràng dễ hiểu nhất, góp phần phổ cập các kiến thức lịch sử cho mọi người dân tại Việt Nam. Nội dung của Blog này là sự tập hợp, sưu tầm, tổ chức và sắp xếp khoa học những thông tin, dữ liệu, hình ảnh về các giai đoạn, sự kiện lịch sử Việt Nam và nhân vật lịch sử Việt Nam từ nhiều nguồn tài liệu có giá trị khác nhau như sách.