Các quy định mới về bảo vệ môi trường

Các quy định mới về bảo vệ môi trường

Tgrh.org – Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường (BVMT). Với 7 Điều, 81 trang nội dung, 121 trang phụ lục và biểu mẫu kèm theo, Nghị định số 40/2019/NĐ-CP đã giải quyết các vấn đề còn chồng chéo, lấp đầy khoảng trống trong các văn bản luật trước đó.

Bãi bỏ và bổ sung các quy định bảo vệ môi trường

Nghị định 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 Nghị định trước gồm: Nghị định 18/2015/NĐ-CP về quy hoạch bảo vệ môi trường. đánh giá môi trường chiến lược. đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; Nghị định 19/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật BVMT; Nghị định 38/2015/NĐ-CP quy định về quản lý chất thải và phế liệu; Nghị định 127/2014/NĐ-CP quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

Chúng ta cần bảo vệ môi trường

Theo Vụ Chính sách, pháp chế và thanh tra ((Tổng cục Môi trường), Nghị định 40/2019/NĐ-CP bãi bỏ: Điều 11, Nghị định 18/2015/NĐ-CP; các Điều 26, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36 và các Khoản 3, 4, 5, 6, Điều 55 và Phụ lục V của Nghị định 19/2015/NĐ-CP; Khoản 5 và Khoản 9, Điều 9, Điểm a và Điểm b, Khoản 1, Điều 27, Điều 38, Điều 41, Điểm b, Khoản 1, Điều 43, Khoản 3, Điều 44 của Nghị định 38/2015/NĐ-CP.

Ngoài ra, Nghị định này còn bổ xung các đối tượng phải đánh giá môi trường chiến lược; danh mục các loại hình sản xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; danh mục dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc phải đăng ký lên kế hoạch bảo vệ môi trường; bổ sung chi tiết các nội dung chính của báo cáo đánh giá tác động môi trường; điều chỉnh thời hạn giấy phép xử lý chất thải nguy hại từ 3 năn lên 5 năm;  kể từ ngày cấp và những quy định nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất…

Xem thêm: Thực trạng ô nhiễm môi trường đất hiện nay tại TPHCM nghiêm trọng ra sao?

Về việc lập báo cáo đánh giá các tác động môi trường

Nghị định 40/2019/NĐ-CP bổ sung chi tiết các nội dung chính trong báo cáo ĐTM. Theo đó, đối với các dự án mở rộng quy mô, nâng công suất hoặc thay đổi công nghệ của cơ sở, khu công nghiệp đang hoạt động, trong báo cáo đánh giá tác động môi trường phải có thêm 1 phần đánh giá về tình hình hoạt động và thực hiện công tác bảo vệ môi trường của cơ sở, khu công nghiệp hiện hữu; đánh giá tổng hợp các tác động môi trường của cơ sở, khu công nghiệp hiện hữu và dự án mở rộng quy mô, nâng công suất hay thay đổi công nghệ của dự án mới.

Đánh giá tác động môi trường

Đối với các dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp & các dự án thuộc loại hình sản xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, trong báo cáo đánh giá tác động môi trường phải có những phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường đối với khí thải; phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải theo quy định tại Nghị định số #38/2015/NĐ-CP.

Đối với những dự án khai thác cát, sỏi và khoáng sản khác trên sông, suối, kênh, rạch, hồ chứa và vùng cửa sông, ven biển phải có nội dung đánh giá tác động tới bờ, lòng, bãi sông theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước…

Các biện pháp xử lý chất thải, đối với dự án đầu tư xây dựng mà có công trình xử lý chất thải để thẩm định về môi trường phải có phần thuyết minh và phương án thiết kế cơ sở (đối với dự án mà có nhiều bước thiết kế) hoặc phương án thiết kế bản vẽ thi công của công trình, hạng mục công trình xử lý chất thải theo qui định của pháp luật về xây dựng; có phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường trog quá trình thi công xây dựng, vận hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành; chương trình quản lí và giám sát môi trường được thực hiện trong giai đoạn thi công xây dựng dự án; dự kiến chương trình quản lí và quan trắc môi trường trong quá trình vận hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành…

Đặc biệt, Nghị định bổ sung thêm nội dung qui định số lượng và thời điểm lập báo cáo đánh giá tác động môi trường vào Điều 14, Nghị định 18/2015/NĐ-CP. Cụ thể, một dự án đầu tư chỉ lập 1 báo cáo đánh giá tác động môi trường.Chủ dự án trình cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trước các thời điểm sau đây: Đối với các dự án khai thác khoáng sản, đệ trình trước khi cơ quan có thẩm quyền thẩm định để cấp, điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản.

Đối với các dự án thăm dò, khai thác dầu khí, trình trước khi cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt kế hoạch thăm dò, kế hoạch phát triển mỏ. Đối với dự án đầu tư xây dựng, trình trước khi cơ quan có thẩm quyền thẩm định báo cáo nghiên cứu tính khả thi, báo cáo kinh tế – kỹ thuật hoặc thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công (trường hợp dự án chỉ yêu cầu thiết kế một bước…)

Bổ sung, thay đổi các danh mục khác

Nghị định cũng bổ sung Danh mục các loại hình sản xuất công nghiệp tiêm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Theo đó, danh mục các loại hình sản xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường được chia thành 03 nhóm.

Nhóm I gồm: khai thác, làm giàu quặng khoáng sản độc hại; tinh chế, luyện kim; chế biến khoáng sản độc hại; phá dỡ tàu biển; sản xuất giấy, bột giấy, ván sợi (HDF, MDF); sản xuất hoá chất, phân bón hóa học (trừ loại hình phối trộn); thuốc bảo vệ thực vật hóa học; nhuộm (vải, sợi), giặt mài; thuộc da; lọc hóa dầu; sản xuất than cốc, nhiệt điện than, khí hóa than, điện hạt nhân.

Nhóm II gồm: xử lý, tái chế chất thải; sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên vật liệu sản xuất; có công đoạn xi mạ, làm sạch bề mặt kim loại bằng hóa chất; sản xuất ắc quy, pin; sản xuất clinker.

Nhóm III gồm: chế biến mủ cao su; chế biến tinh bột sắn; bột ngọt; rượu, bia, cồn công nghiệp; chế biến mía đường; chế biến thủy hải sản, giết mổ gia súc, gia cầm; sản xuất linh kiện, các thiết bị điện, điện tử.

Xem thêm: Thực trạng ô nhiễm môi trường trên thế giới

Bên cạnh đó, bổ sung, thay mới danh mục dự án phải lập bảng báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc phải đăng ký lên kế hoạch bảo vệ môi trường. Dự án phải lập các báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường gồm 107 loại được chia thành nhóm đặc biệt do quy mô và chính sách môi trường như các dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ hay Dự án đầu tư xây dựng sử dụng đất rừng & 18 nhóm dự án về xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng; giao thông; năng lượng, phóng xạ; điện tử; thủy lợi, khai thác rừng, trồng trọt; khai thác, chế biến khoáng sản; khai thác tài nguyên nước; dầu khí; xử lý, tái chế chất thải; cơ khí, luyện kim; chế biến gỗ, sản xuất thủy tinh, gốm sứ; sản xuất, chế biến thực phẩm; chế biến nông sản; chăn nuôi và chế biến thức ăn chăn nuôi; sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; hóa chất, dược phẩm, mỹ phẩm nhựa, chất dẻo; sản xuất giấy và văn phòng phẩm; dệt nhuộm và may mặc…

Các quy định về báo cáo ảnh hưởng môi trường

Lãnh đạo Tổng cục Môi trường cho biết, Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2019, Do đó, các hồ sơ đã tiếp nhận trước ngày Nghị định này bắt đầu có hiệu lực (trừ các điều, khoản chuyển tiếp quy định tại, Điều 22, Nghị định số 18/2015/NĐ-CP & Điều 64, Nghị định số 38/2015/NĐ-CP) tiếp tục được giải quyết theo qui định của các Nghị định tại thời điểm tiếp nhận, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ có yêu cầu thực hiện theo qui định của Nghị định này…

Author Image
tgrhadmin

Admin TGRH.ORG là chủ website và là người chia sẻ kiến thức hay và bổ ích. Hy vọng bạn thích và chia sẻ cho nhiều người cùng xem bạn nhé. Trân trọng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *