Oddziały mjr Zygmunta Szendzielarza „ŁUPASZKI” na Pomorzu

Oddziały mjr Zygmunta Szendzielarza „ŁUPASZKI” na Pomorzu

Na obszarze Wileńszczyzny działało w latach 1943-1944 roku jedno z największych zgrupowań partyzanckich Polski Podziemnej, które w szczytowym okresie liczyło blisko 16 tysięcy dobrze uzbrojonych żołnierzy. Jednym z najliczniejszych oddziałów była 5. Wileńska Brygada Partyzancka mjr Zygmunta Szendzielarza „ŁUPASZKI”, która przeprowadziła kilkaset akcji bojowych, faktycznie opanowując teren na którym operowała. Walkę prowadzono jednak nie tylko […]

Read More