Ảnh hưởng của rác thải đến môi trường sống của con người

Ảnh hưởng của rác thải đến môi trường sống của con người

Ảnh hưởng của rác thải đến môi trường sống của con người chúng ta ngày nay đang ngày càng trầm trọng hơn. Các loại rác thải, và bao gồm nhựa được thải ra từ các hoạt động sản xuất công nghiệp, sinh hoạt, y tế… dẫn đến gây nguy hại cho môi trường và ảnh […]

Read More
Ô nhiễm môi trường biển hiện nay đáng báo động trên toàn thế giới

Ô nhiễm môi trường biển hiện nay đáng báo động trên toàn thế giới

Ô nhiễm môi trường biển đang là một trong các vấn đề lớn hiện nay trên toàn thế giới, và trong đó có Việt Nam ta, các vùng biển ở nước ta đang ngày càng bị làm ô nhiễm ngày một nhiều hơn. Vấn đề này đang ảnh hưởng đến đời sống của sinh vật […]

Read More