TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Najszybszy sposb na zako?czenie wojny to j? przegra?.
George Orwell



Zdj?cia rekonstrukcyjne w Wielbokach oraz relax w K?ominie

kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć         Po zako?czeniu dzia?a? w szkole, kolejnym punktem naszego planu by?o przygotowanie si? do przerzucenia do miejscowo?ci Wielboki, gdzie realizowane by?y zdj?cia i inne materia?y niezb?dne do naszej dzia?alno?ci. Rwnie? w Wielbokach zapalili?my znicze pod tablic? upami?tniaj?c? poleg?ych w walkach o t? miejscowo?? 43 ?o?nierzy WP, miejscowo?? ta z wielu wzgl?dw jest niezwyk?a – po pierwsze do dzi? dnia stoj? domy, w ktrych mie?ci? si? sztab 1 Warszawskiej Dywizji Kawalerii, zachowany jest w zasadzie ca?y uk?ad wsi –jak sprzed 63 laty! St?d te? przy pomocy kolegw z Sekcji Zachd starali?my si? odtworzy? przebieg walk i mo?liwo?ci rozwoju wydarze?. Jednym z ostatnich zaj??, jakie zaplanowali?my dla nas wszystkich by? wyjazd do opuszczonego przez wojska sowieckie osiedla K?omino, gdzie postanowili?my, ?e dla relaksu po tak intensywnym okresie, zorganizujemy sobie gr? „paintball-ow?”. Na miejscu okaza?o si?, ?e osiedle to ogromny kompleks pe?en du?ych budynkw i gruzowisk, wi?c sceneria od razu przypad?a nam do gustu. Martwi? mnie jedynie bojowy nastrj, jaki zapanowa? w naszych szeregach- z do?wiadczenia wiem ?e nie wr?y to nic dobrego. Zaci?to?? w walce jak? wykaza?y obie strony mo?na by?o wymiernie prze?o?y? na liczb? siniakw. Sam przebieg walk by? do?? charakterystyczny, ot? po podzieleniu si? na dwie dru?yny rozpocz??a si? regularna jatka, podczas ktrej nikt nie mg? liczy? na lito?? i wyrozumia?o??. Walka do?? szybko przechodzi?a z budynku do pobliskich krzakw czy okopw by po chwili znw toczy? si? na pi?trach i korytarzach ruin. Po blisko dwugodzinnej zabawie w niezwykle radosnych nastrojach, ale te? ze spor? ilo?ci? siniakw wracali?my na miejsce naszego spoczynku. Grochwka po ca?ym dniu aktywno?ci na powietrzu smakowa?a jakby pe?niej. Niedziela to ju? w zasadzie czas wyjazdu, wi?c po wst?pnym porz?dkowaniu miejsca noclegu oraz omwieniu spotkania po?egnali?my si? i opu?cili?my niezwykle go?cinne miejsce, jakim po raz kolejny okaza?a si? ?wierczyna i nasi bracia z sekcji zachd dzi?ki ktrym dane nam by?o tam by?.

opracowa?: papox
Galeria - zdjęć (6)
Powiązane


Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków