TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Amicorum omnia communia /U przyjaci? wszystko jest wsplne/
PitagorasFESTUNG POSEN 2007 - widowisko batalistyczne

kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć         Impet zapocz?tkowanego w styczniu 1945 r. natarcia wojsk sowieckich przez p?nocn? Europ? wygas? na pocz?tku lutego. Po przej?ciu tej fali mo?na si? by?o przekona?, jak niezwyk?a mieszanina rozbitkw wyrzucona zosta?a na izolowane wyspy niemieckiego oporu – przetrzebione oddzia?y Wehrmachtu i grenadierw ludowych, personel Luftwaffe bez samolotw, Fallschirmjager bez spadochronw, walcz?cy z ponur? zawzi?to?ci? ?o?nierze Waffen-SS, siwow?osi Volkssturmi?ci, pe?ni entuzjazmu cz?onkowie Hitlerjugend, fanatyczni ochotnicy z krajw nadba?tyckich i Rosji, hiwisi z oddzia?w pomocniczych, a nade wszystko wielotysi?czna rzesza cywilnych uchod?cw…

Operacja wi?la?sko-odrza?ska wytraci?a swj impet m.in. dlatego, ?e ?ukow musia? wydzieli? powa?ne si?y celem zablokowania i wyeliminowania odci?tych niemieckich o?rodkw oporu na swoich ty?ach. Najwa?niejszym z tych o?rodkw by?o miasto-twierdza Pozna?, w ktrego obl??eniu uczestniczy?y cztery dywizje 8. Armii Gwardii oraz dwie dywizje 69. Armii.

Sowieci dysponowali przyt?aczaj?c? przewag? w artylerii oraz mieli tak du?o amunicji, ?e mogli sobie pozwoli? na strzelanie z dzia? przeciwpancernych do pojedynczych ?o?nierzy (!). Na pocz?tku lutego 1945 r. wyparli Niemcw z wysuni?tych umocnie? i wi?kszej cz??ci miasta, a od 12 lutego opr garnizonu niemieckiego skupia? si? g?wnie w du?ej cytadeli, usytuowanej na wzniesieniu panuj?cym nad Wart?.

18 lutego wojska sowieckie przyst?pi?y do generalnego szturmu przeciw broni?cym si? jeszcze w cytadeli pododdzia?om niemieckim. Pierwsi z atakuj?cych u?yli drabin szturmowych, by zej?? do rowu a nast?pnie wspi?? si? na wa? po drugiej stronie, jednak post?puj?cy za nimi koledzy mogli pokona? t? przeszkod? jedynie ma?ymi grupkami, razi? ich bowiem huraganowy ogie? flankuj?cy z dwch redut, ktre, jak si? okaza?o, niezwykle trudno by?o uciszy?. W ko?cu, 21 lutego, otwory strzelnicze reduty nr 2 zaatakowano miotaczami p?omieni a przez otwory wentylacyjne wrzucono do ?rodka niewielkie ?adunki wybuchowe by unieszkodliwi? za?og?. Niemieccy obro?cy w ni?szych kazamatach reduty nr 1 przetrzymali eksplozj? wielkiej beczki wype?nionej materia?em wybuchowym oraz atak czo?gw wyposa?onych w miotacze p?omieni. Wci?? odpowiadali ogniem, pki zdesperowani Sowieci nie zas?onili wreszcie ich ambrazur drewnianymi skrzynkami, beczkami i innymi przedmiotami.

22 lutego o godzinie trzeciej nad ranem sowieckie czo?gi i dzia?a pancerne wdar?y si? mostem szturmowym do cytadeli. Zaci?te walki w jej obr?bie trwa?y z nies?abn?c? gwa?towno?ci?, a? Sowieci wys?ali do obro?cw schwytanego niemieckiego oficera z utrzymanym w bardzo ostrym tonie ??daniem kapitulacji. Gonell zezwoli? ?o?nierzom by prbowali przedrze? si? z okr??enia na w?asn? r?k?. Sam powrci? do swojego bunkra, rozpostar? na pod?odze Reichskriegsflagge, po?o?y? si? i strzeli? sobie w g?ow?. Ostatecznie ?adnemu z jego ?o?nierzy nie uda?o si? wymkn?? Sowietom… Wieczorem 22 lutego 1945 r. Festung Posen skapitulowa?a.


zdj?cia: Piotr Wysocki oraz Dominik D.
obrbka: Dominik D.

opracowa?: Czy?by
Galeria - zdjęć (69)
Powiązane


Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków