TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Nie po??daj wszystkiego, co widzisz! Nie wierz wszystkiemu, co s?yszysz! Nie mw wszystkiego, co wiesz! Nie rb wszystkiego, co potrafisz!
napis w klasztorze franciszka?skim59-ta rocznica zaj?cia Gdyni przez wojska sowieckie i polskie...

kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć         W niedziel? 28 marca 2004 roku Stowarzyszenie Trjmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych wzi??o udzia? w uroczysto?ciach zwi?zanych z obchodami 59-tej rocznicy "wyzwolenia" naszego Miasta. W barwach jednostek wkraczaj?cych do Gdyni w marcu 1945 roku: 1 Brygady Bohaterw Westerplatte 1 Armii "ludowego" Wojska Polskiego oraz 310 Dywizji Piechoty 19 Armii sowieckiej Armii Czerwonej wyst?pili Micha? "Katzo" Katzer, Maciek "Czy?by" Czy?ewski oraz Tomek "Papox" Paprocki. Podczas cz??ci oficjalnej wsplnie, umundurowani i wyposa?eni jakby dopiero co "weszli" do miasta, uroczy?cie z?o?yli wieniec pod p?yt? Pomnika Marynarza na Skwerze Ko?ciuszki w Gdyni. Nast?pnie nast?pi? wpis do ksi?gi pami?tkowej.

W imprezie towarzyszyli nam Wojtek Klo?ski na czele Gdy?skiego Szwadronu Krakusw oraz Przemek Michalski z pododdzia?em Grupy "Cytadela". Uroczysto?? z?o?enia kwiatw i oddania ho?du poleg?ym w walce z hitlerowskim naje?dzc? ?o?nierzom polskim i radzieckim pos?u?y?a rwnie? w cz??ci dalszej do podj?cia dyskusji i rozwa?a? na temat konsekwencji jakie przynios?a Gdyni ponowna okupacja przez naje?dzc?, tym razem ze wschodu, ktry wbrew swym zapewnieniom wcale nie przynis? naszej Ojczy?nie wolno?ci i niepodleg?o?ci lecz tylko pokurcze tych sformu?owa?. w rocznica by?a tak?e okazj? do spotkania grup rekonstrukcyjnych, omwienia naszych planw w nowym roku a tak?e wsplnych zdj?? bezpo?rednio po zako?czeniu cz??ci oficjalnej imprezy.

opracowa?: M. Czy?ewski
Galeria - zdjęć ()
Powiązane


Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków