TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Jeszcze nikt uczciwy ?adnej wojny nie wygra?.
Robert McNamara3. Bastion Grolman

kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć         Trjmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych z przyjemno?ci? prezentuje materia? z jednego z wielu ciekawych przedsi?wzi?? zaprzyja?nionej grupy rekonstrukcyjnej z Poznania – 3. Bastionu Grolman. Mamy tu przyk?ad, ?e grupa potrafi realizowa? szeroko poj?te wyzwania rekonstruktora wcielaj?c si? w rol? postaci historycznych w zale?no?ci od potrzeby sytuacji. Polecamy i serdecznie zapraszamy do ogl?dania Ich strony:
http://www.bastiongrolman.org/

Poni?ej - „szkic sytuacyjny” do zdj?? autorstwa Sebastiana Mizerskiego.

>> S? to zdj?cia prbne do wstawek na dzie? niepodleg?o?ci kr?cone na Uniwersytecie Warszawskim, ktre b?d? t?em telewizyjnej transmisji w TVP 11 XI oko?o po?udnia ( trudno powiedzie? dok?adnie bo b?dzie to wplatane w ca?o?? programu ). Zorganizowa?o je Muzeum Historii Polski z Warszawy wraz z TVP GRH 3 B Grolman i cz?onkami jednej z warszawskich grup. Kr?cone uj?cia by?y nawi?zaniem do wydarze? z 11 XI 1918 roku, kiedy to na warszawskim uniwersytecie tworzy?y si? oddzia?y legii akademickiej a ludno?? cywilna rozbraja?a pruskie patrole na ulicach Warszawy. Oddzia? w ktry wcielili si? cz?onkowie GRH 3 Bastion Grolman to ?o?nierze Pruscy z Alzacji, ktrzy ch?tnie oddawali bro? a bli?sza by?a im idea wolnej Polski ni? Cesarstwo Niemieckie. Na ulicach Warszawy pruscy ?o?nierze zamiast walczy? z t?umem oddawali swoj? bro? i bratali si? z cywilami wznosz?c okrzyki na cze?? wolnej Polski w j?zyku francuskim a ci, ktrzy pochodzili z Ksi?stwa Pozna?skiego zast?powali pruskie insygnia or?ami i bia?o czerwonymi kotylionami by ju? w kilka tygodni p?niej walczy? w Powstaniu Wielkopolskim <<

opracowa?: Stopczyk & Mizeria
Galeria - zdjęć (10)
Powiązane


Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków