TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Aby zna? cz?owieka, wystarczy pozna? samego siebie, aby pozna? ludzi, trzeba ?y? po?rd nich.
Stendhal3. Bastion Grolman

kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć         Trjmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych z przyjemno?ci? prezentuje materia? z jednego z wielu ciekawych przedsi?wzi?? zaprzyja?nionej grupy rekonstrukcyjnej z Poznania – 3. Bastionu Grolman. Mamy tu przyk?ad, ?e grupa potrafi realizowa? szeroko poj?te wyzwania rekonstruktora wcielaj?c si? w rol? postaci historycznych w zale?no?ci od potrzeby sytuacji. Polecamy i serdecznie zapraszamy do ogl?dania Ich strony:
http://www.bastiongrolman.org/

Poni?ej - „szkic sytuacyjny” do zdj?? autorstwa Sebastiana Mizerskiego.

>> S? to zdj?cia prbne do wstawek na dzie? niepodleg?o?ci kr?cone na Uniwersytecie Warszawskim, ktre b?d? t?em telewizyjnej transmisji w TVP 11 XI oko?o po?udnia ( trudno powiedzie? dok?adnie bo b?dzie to wplatane w ca?o?? programu ). Zorganizowa?o je Muzeum Historii Polski z Warszawy wraz z TVP GRH 3 B Grolman i cz?onkami jednej z warszawskich grup. Kr?cone uj?cia by?y nawi?zaniem do wydarze? z 11 XI 1918 roku, kiedy to na warszawskim uniwersytecie tworzy?y si? oddzia?y legii akademickiej a ludno?? cywilna rozbraja?a pruskie patrole na ulicach Warszawy. Oddzia? w ktry wcielili si? cz?onkowie GRH 3 Bastion Grolman to ?o?nierze Pruscy z Alzacji, ktrzy ch?tnie oddawali bro? a bli?sza by?a im idea wolnej Polski ni? Cesarstwo Niemieckie. Na ulicach Warszawy pruscy ?o?nierze zamiast walczy? z t?umem oddawali swoj? bro? i bratali si? z cywilami wznosz?c okrzyki na cze?? wolnej Polski w j?zyku francuskim a ci, ktrzy pochodzili z Ksi?stwa Pozna?skiego zast?powali pruskie insygnia or?ami i bia?o czerwonymi kotylionami by ju? w kilka tygodni p?niej walczy? w Powstaniu Wielkopolskim <<

opracowa?: Stopczyk & Mizeria
Galeria - zdjęć (10)
Powiązane


Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków