TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Najszybszy sposb na zako?czenie wojny to j? przegra?.
George OrwellBorne Sulinowo - Spotkanie P?nocnej Grupy Wojsk

kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć         17 sierpnia br. grupa „Zachd” stanowi?ca awangard? si? g?wnych wyruszy?a do z rejonu ?wierczyny do Bornego Sulinowa w celu uchwycenia i zabezpieczenia terenu dla reszty grupy. I nie by?o by w tym nic nadzwyczajnego gdyby nie fakt, i? czo?wka - w sile dru?yny „ludowego” Wojska Polskiego drog? t? pokona?a jako cykli?ci objuczeni wyposa?eniem oraz uzbrojeniem- Przemierzaj?c ca?? 30 km tras? na swych jedno?ladach wprowadzili niema?y zam?t w wiejskich zagonach i czworakach – jak zwykle jedni mwili, ?e to kawaleria szatana i ?e koniec ?wiata a inni z kolei, ?e to ci od ekologw – dlatego wyja?niamy to nasi dzielni fizylierzy! Ot, co.

Po przyje?dzie na miejsce przyst?piono do prac polowych i zabezpieczenia miejsca pobytu – nasze stanowiska umy?lnie znajdowa?y si? na skraju ca?ego zlotu – tu? przy lesie – w znacznej odleg?o?ci od centrum wydarze?.
Ju? nast?pnego dnia z 3miasta oraz z Janikowa ruszy?y na spotkanie naszym towarzyszom broni g?wne si?y - na miejscu zameldowali?my si? w okolicach p?nego popo?udnia – niestety z?o?liwa aura uniemo?liwi?a nam przygotowanie noclegu – jednak zdecydowanie nie przeszkodzi?a nam w czynnym ?wi?towaniu spotkania grupy – wysoce prawdopodobne, i? w?a?nie wskutek naszych do?? radosnych i hucznych wyst?pw deszcz zw?tpi? w to, ?e mo?e mie? jeszcze wp?yw na ten wieczr i oddali? si? zapewne na z gry upatrzone pozycje, – ktre jak wiemy wszyscy mieszcz? si? na zachodzie.
Prawie jak o poranku na placu wczorajszych wydarze? zameldowali si? oczywi?cie wed?ug precedensji wszyscy dzielni fizylierzy. W tym miejscu chcia?bym zdementowa? jakoby nasze obozowisko znalaz?o si? pod ogniem wrogiej artylerii ani te? nie by?o celem nalotu – panuj?cy widok by? efektem najpewniej ... wczorajszej burzy.

Po odprawie przy ?niadaniu i przegl?dzie mundurowym ju? ca?y pluton wyruszy? w miejsce koncentracji by przygotowa? si? do parady – przejazdu do Szczecinka – tutaj jako niedysponuj?cy w?asnym transportem historycznym dla wszystkich naszych ludzi – dostali?my si? na paki r?nych pojazdw –po dopilnowaniu za?adunku ostatniego cz?owieka bez przydzia?u sam wgramoli?em si? na pak? ci??arwki – miejsce nad szoferk? by?o pierwszej klasy!
Po powrocie z parady pad?a komenda – praca indywidualna w zespo?ach – i tak te? grupy z sobie tylko znan? metod? jedna po drugiej znika?y z pola obozowiska.
Wieczorem odby?o si? spotkanie, na ktrym poruszyli?my kwesti? „ustawy o wychowaniu w trze?wo?ci i przeciwdzia?aniu alkoholizmowi” Nast?pny dzie? rozpocz?to od uporz?dkowania my?li a dopiero potem spraw mniejszej wagi – w godzinach p?no –po?udniowych radosny konwj wyruszy? w miejsca kwaterowania.
Wypad do Bornego Sulinowa jako spotkanie integracyjne cz?onkw Stowarzyszenia podsumowa? nale?y jako niezwykle owocne i udane!

opracowa?: Papox
Galeria - zdjęć (14)
Powiązane


Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków