TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Najszybszy sposb na zako?czenie wojny to j? przegra?.
George OrwellKalisz Pomorski

kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć         W dniu dziecka o godz. 4:00 w Redzie zmontowali?my wspln? ekip? do wyjazdu do Kalisza Pomorskiego. I tak Dzimi z Militarnych , Czy?by z TGRH oraz Buchman z 3. Bastionu Grolmann , Jurek z 2MPS i ja ruszyli?my na po?udniowy zachd niezniszczalnym Passatem zintegrowa? si? z pozosta?? cz??ci? Polski. T-34 pojecha? dzie? wcze?niej oko?o godz. 19:00 zestawem – ci?gnikiem siod?owym. Na miejscu wyl?dowali?my oko?o godz. 9:00 na rynku, gdzie nas przywita? Filip z LTRH udzielaj?c pierwszych instrukcji. Czo?g pojawi? si? oko?o 11:00 i sukcesywnie pozosta?e sprz?ty ci??kie i tak si? zacz??o. Wy?adunek przy miejscu inscenizacji potrwa? nieca?e 30 minut nast?pnie ekipa uda?a si? na smaczny posi?ek do miejscowej szko?y ja natomiast pilnowa?em czo?g przed ciekawskimi maluchami, co by ch?tnie otworzyli wszystko co tylko mo?na. Pani Bernadeta z Urz?du Gminy w Kaliszu zabezpieczy?a w celu spo?ycia smaczn? grochwk? i kaw?, ktr? raczyli?my si? z konwojentami z ?dzkiej Filmwki. Przyjecha? Mirek z TGRH z Koszalina wraz ze swoj? ?licznotk? M-72, Stasiu z L?borka ze swoim replikowanym BTR-em oraz D-44, rekonstruktorzy z zaprzyja?nionych grup 3. BG i LTRH a tak?e indywidualni rekonstruktorzy rozpocz??y si? przygotowania do akcji. Si?? nastu fizylierw "ludowego" WP z TGRH Wa?cz pod dowdztwem Damiana oraz trzema motocyklami obsadzonymi RKKA musieli?my opanowa? stanowiska wroga przy stawie Gminnego O?rodka Rekreacyjnego. Ku uciesze gawiedzi wszystko przebiega?o planowo. Filip przeprowadzi? ostatnie instrukcje na miejscu pola bitwy, bro? z „filmwki” zosta?a wydana no i oczywi?cie pogoda te? zechcia?a z nami wsp?pracowa?. Krtka inscenizacja – bo trwa?o to zaledwie 20 minut da?a widzom i uczestnikom wiele niezapomnianych do?wiadcze? i wra?e?. Osobi?cie , pe?ni?c funkcje oficera NKWD z przykro?ci? informuj?, ?e by?em zmuszony dla dobra sprawy zastrzeli? dwch opiesza?ych gamoni ktrzy o?mielili si? nosi? zaszczytne mundury Bojcw Strie?kowych RKKA i „ludowego” Wojska Polskiego (jeden zdo?a? uciec) ! Wyobra?cie sobie - szturm trwa - wrg sieje gradem kul a co niektre gamonie ! pomimo moich nawo?ywa? do walki - le?eli zaj?ci swoj? broni? - walcz?c nie z wrogiem a z zamkiem i magazynkiem swoich Mosinw. Uzna?em to za dezercj? i musia?em ubi? (takie by?y instrukcje z Moskwy) !
Po raz kolejny dali?my przyk?ad owocnej wsp?pracy i po raz kolejny wiemy , ?e nas chc? a nawet potrzebuj?. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich uczestnikw z „sp?dzielni reko”. Do nast?pnego boju !

opracowa?: Stopczyk
Galeria - zdjęć (6)
Powiązane


Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków