TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Czego twj wrg nie powinien wiedzie?, nie mw przyjacielowi
Arthur SchopenhauerBoryszyn 2006

kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć         "?o?nierze i dowdcy Armii Czerwonej! D?ugo czekali?my na t? chwil?. Czekali?my tysi?c dni i nocy. Towarzysze! Nasze wojska zbli?aj? si? do granic faszystowskiego zwierza. Przeciwnik nie chce odda? ni pi?dzi swojej ziemi. Nasze zadanie to wdepta? go w t? ziemi? i sko?czy? z faszystowsk? gadzin? na zawsze! Bj b?dzie straszny. 6 maja w bj pjd? najlepsi z nas”

Powy?sze s?owa, cho? wypowiedziane ponad 60 lat temu na jednym z tysi?cy frontowych pl bitewnych to pomimo swego „s?dziwego” wieku nie straci?y zbyt wiele ze swego pierworodnego znaczenia – oczywi?cie potrzeba tu zdrowego rozs?dku by wiedzie?, i? planujemy jedynie wzi?? udzia? w inscenizacji bitwy a nie wzywamy do jaki? radykalnych posuni??.

Zatem sta?o si? – jeszcze w zesz?ym roku tu? po zako?czeniu imprezy w Boryszynie zostali?my zaproszeni przez g?wnego organizatora – Waldka Wojciechowskiego – prezesa Lubuskiego Towarzystwa Rekonstrukcji Historycznych na inscenizacj? w roku 2006.

B?d?c pod wra?eniem tego, z czym mieli?my przyjemno?? si? spotka? na w/w imprezie – od razu zadeklarowali?my, i? pomimo dziel?cych nas ponad 500 kilometrw nie ma fizycznej mo?liwo?ci by mog?o nas zabrakn?? w tym roku. Do wyjazdu uda?o nam si? zrealizowa? bardzo wiele projektw, ktrych efektem b?dzie zarwno nasza liczebno?? oraz stopie? wysycenia umundurowaniem z uwzgl?dnieniem du?ej liczby detali. TGRH wyst?pi w prawie pe?nym sk?adzie – zaczynaj?c od „sekcji zachd” a na 3mie?cie ko?cz?c – zaprezentujemy si? jako pododdzia? Gwardii oraz dru?yna „ludowego” Wojska Polskiego.

Jeste?my niezwykle uradowani, i? przyjdzie nam znowu spotka? tylu wspania?ych ludzi, – cho? staniemy na polu walki po obu stronach okopw- to? ju? po zako?czeniu inscenizacji podzia?y i uniformy przestan? nas ju? sztucznie dzieli?.


opracowal: Papox
Galeria - zdjęć (5)
Powiązane


Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków