TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Najszybszy sposb na zako?czenie wojny to j? przegra?.
George OrwellIII urodziny TGRH

kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć         Do tej akcji przygotowywali?my si? bardzo starannie. W ko?cu, obchodw okr?g?ej, trzeciej rocznicy istnienia Stowarzyszenia nie mo?na by?o odprawia? byle jak ani byle gdzie. Jako pierwsi na miejsce dotarli zwiadowcy odpowiedzialni za zdobycie i utrzymanie budynku do czasu nadej?cia posi?kw. Reszta uczestnikw, by nie budzi? przedwczesnych obaw w?rd miejscowej ludno?ci przybywa?a etapami oraz w cywilnych przebraniach. Cz??? z nas dla wzmocnienia wra?enia pojawi?a si? w towarzystwie bogu ducha winnych bia?og?w. Po pokonaniu nieprzewidzianych trudno?ci – ruszy?o ogrzewanie a tak?e co najwa?niejsze – muzyka! Stopniowo na stole zacz??y pojawia? si? coraz to bardziej wykwintne dania oraz trunki. Gdy tylko pojawili si? ostatni maruderzy mo?na by?o przyst?pi? do cz??ci oficjalnej spotkania czyli przemwienia Ojca Prowadz?cego. Po krtkim wprowadzeniu podsumowuj?cym dotychczasowe dokonania oraz spektakularnej wizji przysz?ych zamierze? i planw Prezes da? znak rozpoczynaj?cy cz??? nieoficjaln? i… wtedy si? zacz??o! ?ciany zadr?a?y od komendy „Ogie?!”. G?o?niki rykn??y pe?n? moc? a komputer pocz?? przelicza? kolejne bity MP trjek. Pierwsze na parkiecie pojawi?y si? harcowniczki uwijaj?c si? jak frygi. Potem przysz?a kolej na…ci??kozbrojnych. W toku dzia?a? zgrywaj?co-doskonal?cych ?wiczono uk?ady jedno-, dwu- oraz wieloosobowe. Kolejnych paru godzin nie da si? opisa? w sposb jasny ani tym bardziej zwi?z?y, co nale?y z?o?y? na karb oglnego zapami?tania w hulankach i breweriach. Z czasem jednak zm?czenie zacz??o wkrada? si? w nasze szeregi i si?y zacz??y opuszcza? nawet najtwardszych. Do?? powiedzie?, ?e poranek przywita? nas pi?kn? pogod?, tortem oraz gor?cym barszczem zawczasu podgrzanym przez Prezesa. Po uporz?dkowaniu terenu oraz sprawdzeniu przez Leszka zdolno?ci do prowadzenia pojazdw mechanicznych rozjechali?my si? do domw. Na zako?czenie chcia?bym wyrazi? uznanie dla Koli i Filipa za modelowe przygotowanie terenu pod imprez?, a ca?o?ci ekipy za pokazanie jak si? bawi TGRH. Szczeglne podzi?kowania kieruj? do tych z pa?, ktre zaszczyci?y nas swoj? obecno?ci? po raz pierwszy i ?e nie uciek?y z krzykiem po kwadransie. Mam nadziej?, ?e czwarte urodziny sp?dzimy w jeszcze liczniejszym gronie.

opracowa?: Katzo
Galeria - zdjęć (8)
Powiązane


Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków