TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Najszybszy sposb na zako?czenie wojny to j? przegra?.
George OrwellDzie? zaduszny

kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć          31 pa?dziernika 2003 r., w przeddzie? ?wi?ta Wszystkich ?wi?tych, Ania Rogowska oraz Maciek Czy?ewski wsplnie z Piotrem Szubarczykiem z OBEP IPN Gda?sk, wybrali si? z wizyt? na trjmiejskie cmentarze. Z?o?yli?my wi?zanki kwiatw oraz zapalili?my znicze na grobach i pomnikach upami?tniaj?cych obro?cw Gdyni z wrze?nia 1939 r. na cmentarzu wojskowym w Gdyni-Red?owie oraz w Sopocie, pod pomniczkiem po?wi?conym pami?ci Danki Siedzikwny ps. "INKA" - sanitariuszki szwadronu ppor. Zdzis?awa Badochy ps. "?ELAZNY" (po ?mierci "?ELAZNEGO" dowdztwo obj?? jego zast?pca, ppor. "LESZEK") 5. Brygady Wile?skiej AK mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. "?UPASZKO" podczas ich dzia?alno?ci na Pomorzu w 1946 r. ("INKA" zosta?a aresztowana przez UB i rozstrzelana w sierpniu 1946 r. w wi?zieniu na ul. Kurkowej w Gda?sku). Nast?pnie udali?my si? na cmentarz Srebrzysko w Gda?sku-Wrzeszczu gdzie, podobnie jak rok wcze?niej, do??czyli?my do ppor. Olgierda Christy ps. "LESZEK" (?o?nierza 3. Brygady Wile?skiej AK "SZCZERBCA" oraz 5. Brygady Wile?skiej AK "?UPASZKI"), jego brata Zdzis?awa Christy ps. "MAMUT" (tak?e ?o?nierza "SZCZERBCA" i "?UPASZKI") oraz Ewy Minkiewicz - crki Wandy Minkiewicz ps. "DANKA" i ppor. Lucjana Minkiewicza ps. "WIKTOR" (dowdcy 6. Brygady Wile?skiej AK). Odwiedzili?my razem ?o?nierzy Okr?gu Wile?skiego AK: ppor. Jerzego Lejkowskiego ps. "SZPAGAT", sier?. Roberta Nakwas-Pugaczewskiego ps. "OKO?", kpr. Tadeusza Urbanowicza ps. "MOSKITO", Wand? Minkiewicz ps. "DANKA", plut. Rajmunda Drozda ps. "MIKRUS", Zdzis?awa Zielenia ps. "ORLIK" w miejscach ich ostatniego spoczynku. Atmosfera spotkania by?a wr?cz rodzinna a momentami bardzo wzruszaj?ca, spotkanie by?o te? okazj? do rozmw i partyzanckich wspominkw podczas wsplnego spaceru. Mamy tylko nadziej?, ?e za rok spotkamy si? ponownie w tym samym, rwnie doborowym gronie - czas p?ynie bowiem nieub?aganie a ludzie tak szybko odchodz?. Razem z nimi, niestety, zapisany w ich pami?ci obraz minionej epoki...

opracowa?: M. Czy?ewski
Galeria - zdjęć ()
Powiązane


Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków