TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Nie dyskutuj z debilem! Najpierw sprowadzi Ci? do swojego poziomu, a potem pokona do?wiadczeniem...XXII Fina? WO?P

kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć         Dzi?ki zaproszeniu Stowarzyszenia Militarni Trjmiasto, mro?nego i deszczowego dnia 12 stycznia 2014 r. mieli?my okazj? uczestniczy? w kolejnym - 22 finale Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy.

Jednak przygotowania do imprezy musia?y zacz?? si? par? dni wcze?niej, gdy? jak wiadomo, trzeba by?o zgromadzi? wszystkie sk?adniki niezb?dne do ugotowania naszego sztandarowego dania. Dzielni koledzy, zaprawieni w boju z grochwk? sprawnie sobie z tym poradzili.

Tym razem kwestowali?my na pla?y w Sopocie, ko?o molo. Od samego rana solidarnie wzi?li?my si? do pracy. Trzeba by?o rozstawi? namiot, zbudowa? st?, przygotowa? kuchni? polow?, pilnowa? temperatury i ?aru pod kot?ami oraz pokroi? niektre sk?adniki.

Mimo niesprzyjaj?cych warunkw pogodowych, nasza przepyszna grochwka jak zawsze cieszy?a si? du?ym zainteresowaniem przybywaj?cych do Sopotu osb. Zawarto?? dwch pe?nych kot?w dosy? szybko si? rozesz?a.

W mi?ej atmosferze, na ?wie?ym powietrzu i z humorem sp?dzili?my par? godzin. Gor?ca zupa, przeja?d?ki pojazdami Militarnych i nasza grupa w mundurach, przyci?gn??y na pla?? liczn? grup? zainteresowanych.

By?o nam mi?o, ?e kolejny raz mogli?my uczestniczy? w tym ciekawym i chlubnym przedsi?wzi?ciu.

opracowa?: Marta
Galeria - zdjęć (4)
Powiązane


Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków