TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Amicorum omnia communia /U przyjaci? wszystko jest wsplne/
PitagorasWalki o Gdyni? w obiektywie TGRH

kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć         W dniu 28 lutego sk?ad ekspedycyjny TGRH wybra? si? w historyczne miejsca gdzie prze?amywano niemieck? obron? na podej?ciach do Trjmiasta - zamiarem naszym by?o wykonanie na podstawie wspomnie? ludzi oraz ?o?nierzy -?wiadkw wydarze? sprzed 60 laty zdj?? b?d?cych w?a?nie prb? przybli?enia czy te? prze?o?enia pisemnych wspomnie? na b?ony fotograficzne - wiemy, ?e jeste?my ogromnie ograniczeni pod wieloma wzgl?dami - jednak wyszli?my z za?o?enia, ?e podstawowym tematem naszych dzia?a? b?dzie pojedy?czy ?o?nierz - jednostka w oparciu o teren zurbanizowany co jednak daje pewne mo?liwo?ci pracy - zrekonstruowania tamtych wydarze?.

W swych fotografiach zwrcili?my szczegln? uwag? na realizm i to zarwno umundurowania jak i wyposa?enia fotografowanych postaci.

Dopiero teraz w oparciu o posiadan? wiedz? pokusili?my si? o wykonanie tych zdj?? i - je?li do tej pory by?y luki w zakresie wygl?du i wyposa?enia ?o?nierzy wkraczaj?cych do trjmiasta - to teraz ju? tak nie jest - poczynili?my pierwszy krok - ?ywimy nadziej?, ?e w przysz?o?ci dane nam b?dzie poszerza? nasz zbir wsp?czesnych fotografii b?d?cych jednak przed?u?eniem i prb? odwzorowania wydarze? sprzed 60 laty.

Oczywi?cie do?o?ymy wszelkich stara? by niedoci?gni?? lub potkni?? by?o jak najmniej.

opracowal: T.Paprocki
Galeria - zdjęć (9)
Powiązane


Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków