TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Narody winny o sobie samostanowi? - ale najpierw musimy ich tego nauczy?.
Lew Trocki



'Widok znad celownika' - Pi?a 2011

kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć         "Widok znad celownika”

To ju? ostatnie dni wojny. Berlin otoczony przez oddzia?y Armii Czerwonej broni si? zaciekle. Zanim jednak nastanie pokj, musimy dobi? besti? w jej gnie?dzie, wi?c mozolnie czo?gamy si? w stron? niemieckich pozycji. Pot zalewa oczy. Erkaem ci??y niemi?osiernie, a zapasowe magazynki te? nie s? z waty. Do tego stalowy napier?nik czo?gania si? nie u?atwia. No ale ten kawa? blachy ju? nie jeden raz ochroni? przed faszystowsk? kul?, a nikt nie chce zgin?? niemal u kresu marszu. Tu? obok pozostali dwaj saperzy.

Posuwamy si? brzegiem kana?u najciszej jak si? da, trzymaj?c si? zaro?li. Teraz ju? wida? dok?adnie niemieckie okopy i bunkier. Z g?sienicowego transportera ?o?nierze w panterkach wynosz? skrzynki z amunicj?. Bli?ej podej?? ju? si? nie da. Nasze zadanie to pozosta? w ukryciu i ubezpiecza? desant, ktry ma si? pojawi? w ka?dej chwili. Tymczasem na przeciwnym brzegu s?ycha? jakby st?umione: puf! I kolejne: puf, puf, puf! Oho! To nasze mo?dzierze. Przynajmniej sto dwudziestki. Powietrze przecina ?wist spadaj?cych pociskw. Ziemia dr?y od wybuchw. Pierwsza salwa pada za daleko, ale druga spada prosto w okopy i masakruje obro?cw.

Korzystaj?c z chwilowego oszo?omienia Niemcw, na wod? sp?ywaj? pontony z radzieck? piechot?. Pki s? zas?oni?ci wrakiem zatopionej barki, s? bezpieczni, ale ju? unosi ich g?wny nurt rzeki. Ju? woda zaczyna kot?owa? si? od wybuchw. Nu, smotri! – s?ysz? za sob?. A ten pewnie sp?ni? si? na autobus. Istotnie, wszyscy wios?uj? jak szaleni, a tu jeden ci?gnie wp?aw. Hm…, mo?e si? dawno nie k?pa?. No dobra, koniec wylegiwania! Sprawdzam magazynek i otwieram ogie?. Niemcy s? zaskoczeni. Nie spodziewali si? przeciwnika na drugim brzegu. Z lewej dostrzegam obs?ug? mo?dzierza. Gor?czkowo prbuj? zmieni? kierunek ostrza?u. Krtka seria z erkaemu, zwanego z racji kszta?tu magazynka patefonem, ko?czy ich bojow? karier?.

Nagle z lewej wida? ?o?nierzy w rogatywkach. To Polacy! A jednak si? przedarli. Dobra nasza! Radzieckie natarcie wsparte polskimi posi?kami rozwija si? doskonale. Z wn?trza bunkra wydobywaj? si? p?omienie. Jeszcze jaki? samotny transporter usi?uje si? przebija? na ty?y, lecz celnie rzucony granat zamienia go w p?on?cy wrak. Niemiecka obrona za?amuje si?. Zwyci?stwo! W tle s?ycha? oklaski, bo… to tylko inscenizacja, ktr? 14 maja zorganizowa?y Prezydent Miasta Pi?y, Urz?d Miasta Pi?y, Muzeum im. S. Staszica oraz SHF "Przedmo?cie Pi?a" przy bulwarach Chattelerault nad brzegiem rzeki Gwdy.

W tym miejscu chcia?bym gor?co podzi?kowa? organizatorom za zorganizowanie inscenizacji z ciekawym scenariuszem, du?? ilo?ci? broni i amunicji… i pirotechnikom… za ma?e trz?sienia ziemi uzyskane, by?o, nie by?o, w ?rodku miasta.

opracowa?: Katzo
Galeria - zdjęć (23)
Powiązane


Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków