TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Narody winny o sobie samostanowi? - ale najpierw musimy ich tego nauczy?.
Lew Trocki'STALINGRAD'

kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć         Podczas 19 fina?u Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy zg?osili si? do nas przedstawiciele Sopockiej Wytwrni Filmowej z ofert? wyst?pienia w reklamie ... ich samych. Przyzna? trzeba, ?e cho? zabrzmia?o to do?? ciekawie, a w Trjmie?cie ka?dy zna ka?dego, to nie zaszkodzi sprawdzi? z kim si? ma do czynienia.
Tak wi?c, z jednej strony umwili?my si? na spotkanie w spokojniejszych „okoliczno?ciach przyrody”, a z drugiej w ruch posz?a wyszukiwarka internetowa oraz – osobowe ?rd?a informacji – czyli znajomi. Dzi?ki temu na kolejnym spotkaniu mogli?my ju? rozmawia? jak starzy kumple o szczeg?ach produkcji i naszego w niej udzia?u.

Nie ukrywam, ?e du?e wra?enie zrobi?o na mnie profesjonalne podej?cie ludzi z SWF, a zw?aszcza Przemka Reichela, do tematu epoki, ktra mia?a by? przez nas odtwarzana. Nic nie mia?o by? pozostawione przypadkowi. Je?li w danym miejscu – chodzi?o o sceny zimowych walk w Stalingradzie – nie by?o danego elementu wyposa?enia, to nie mia? on prawa znale?? si? na planie. Kolejne spotkania i kolejne narady nad stertami ksi??ek i fotografii. Pasek taki czy inny? Po co bra? kopie skoro s? orygina?y – przys?owiowe obieranie g… ze skrki. Profesjonalizm na ca?ego.

W efekcie kilku tygodni przygotowa?, na planie filmowym pojawi?a si? taka ilo?? oryginalnych mundurw, pojazdw i wyposa?enia, ?e mia?o si? wra?enie swoistej w?drwki w czasie. I to wszystko na potrzeby filmu maj?cego docelowo trwa? oko?o JEDNEJ minuty!

Ruiny Stalingradu czyli tereny stoczni gda?skiej powita?y nas w niedzielny przed?wit 23 stycznia. Co prawda okop nie mia? mo?e pe?nej g??boko?ci, ale za to w kamerze prezentowa? si? doskonale. Z reszt? nasze zadanie polega?o na prbach jego zdobywania, wi?c nie przejmowali?my si? ?ciskiem panuj?cym po drugiej stronie. Nie obesz?o si? oczywi?cie bez kilku niespodzianek i koniecznych zmian wprowadzanych na bie??co. Jednak wok? panowa?a niemal piknikowa atmosfera i czu?o si? pozytywne nastawienie wszystkich do ca?o?ci projektu. Humory dopisywa?y i nawet zacinaj?cy si? notorycznie ckm budzi? co najwy?ej propozycje wymiany go na kusz?. Z drugiej strony wida? by?o zaanga?owanie ca?ej ekipy i jej fachowe podej?cie do tematu. Wraz z mijaj?cymi godzinami na stopniowo „zaliczali?my” kolejne sceny i uj?cia, by zako?czy? ca?o?? fina?ow? scen? id?cej do niewoli 6 Armii marsza?ka von Paulusa.
Teraz tylko pozostaje czeka? na ostateczny monta? ca?o?ci wraz ze scenami sztabowymi kr?conymi dzie? wcze?niej. A efekt ko?cowy? Oce?cie sami" ...

Zdj?cia z planu:
http://youtu.be/js50A25sx5A

opracowa?: Katzo
Galeria - zdjęć (10)
Powiązane


Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków