TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Nie dyskutuj z debilem! Najpierw sprowadzi Ci? do swojego poziomu, a potem pokona do?wiadczeniem...Nowe 11 Wrze?nia 2010

        Punktualnie o godzinie 10 przed posterunek UB w Nowem zajecha? motocykl wioz?cy podejrzan? wraz z konwojentem. Przera?ona kobieta zosta?a od razu si?? zaci?gni?ta do ?rodka gdzie natychmiast „zaj??” si? ni? jeden z podoficerw NKWD. Po chwili jednak pobita kobieta prbuje ucieka?. Atakuje enkawudzist? i wykorzystuj?c zaskoczenie niespodziewaj?cych si? takiego obrotu sprawy wartownikw rzuca si? do panicznej ucieczki. Nie wie niestety, ?e na zewn?trz jest jeszcze jeden, wracaj?cy w?a?nie z randki czekista. Ten, widz?c co si? dzieje nie wacha si? si?gn?? po bro? i na oczach swojej lubej zabija uciekaj?c? kobiet?. Nie zauwa?a jednak czaj?cych si? opodal partyzantw, ktrzy nie zd??yli co prawda uratowa? swojej ??czniczki, lecz teraz z odwag? granicz?c? z brawur? nacieraj? na posterunek. Od pierwszych kul gin? wartownicy. Pada tak?e czekista. W powietrzu ?wiszcz? kule, a partyzanci granatami toruj? sobie drog? do kolejnych pomieszcze?. Jeszcze przez chwil? broni si? erkaemista na pi?trze, ale atak jest tak gwa?towny, ?e dos?ownie po kilku minutach posterunek zostaje zdobyty, a dom staje w p?omieniach. Nie ma jednak czasu na ?wi?towanie zwyci?stwa. Trzeba jak najszybciej wyprowadzi? uwolnionych wi??niw oraz zabra? zdobyt? bro? i dokumenty. Pod dymi?cy budynek podje?d?a ci??arwka, na ktr? ?aduj? si? uwolnieni wi??niowie i partyzanci. Jak o ostatni na ulicy pojawia si? ros?y partyzant wlok?c za ko?nierz przera?onego czekist? i jednym ruchem wrzuca go na pak? samochodu.

Po co? go bra??! Pod ?cian? gada! – dziwi? si? pozostali.
Spokojnie, jeszcze zd??? – odpowiada ten. Pki co to troch? sobie z nim..hm..porozmawiam.
Po czym zwinnie wskakuje w ?lad z innymi. Kierowca ci?nie gaz i po chwili na rynku pozostaj? tylko p?on?cy budynek i zw?oki milicjantw ...

...ktrzy o?ywaj?, gdy tylko rozlegaj? si? brawa licznie zgromadzonej publiczno?ci ogl?daj?cej inscenizacj? b?d?c? cz??ci? pikniku historycznego zorganizowanego 11 wrze?nia w miejscowo?ci Nowe w powiecie ?wieckim. Po walce jeszcze tylko prezentacja wszystkich bior?cych w niej udzia? i szykiem paradnym mo?na uda? si? na teren Pikniku. Tam na wszystkich ch?tnych czekaj? ju? kolejne atrakcje. Jest i pokaz jazdy w wykonaniu u?anw i prezentacje statyczne. Swj sprz?t roz?o?yli rwnie? saperzy z pobliskiej jednostki. W akcji wspomagali nas koledzy ze Stowarzyszenia Militarni wspieraj?c nas swoj? ci??arwk? Lublin. Na koniec, w imieniu ca?ego Stowarzyszenia chcia?bym podzi?kowa? Piotrowi Niwi?skiemu za zaproszenie nas do Nowego, a tak?e Arkadiuszowi Dzikowskiemu wraz z siostr? za koordynacj? zaplecza logistycznego.

opracowa?: Katzo
Galeria - zdjęć ()
Powiązane


Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków