TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Amicorum omnia communia /U przyjaci? wszystko jest wsplne/
PitagorasKo?obrzeg 2010

kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć         20 marca 2010 roku spotkali?my si? w Ko?obrzegu, w Parku St. ?eromskiego, aby rekonstrukcj? uczci? 65 rocznic? walk o Ko?obrzeg i za?lubiny Polski z morzem. Wcielili?my si? w ?o?nierzy I Armii Wojska Polskiego w sile ok. 300 osb. Ca?e widowisko wspiera?y pojazdy wojskowe takie jak: samobie?ne dzia?o SU 76, p?g?sienicowy transporter SU 57, NSU 1500 Kettenkrad, Gaz 67 Czapajew, VW Kubelwagen oraz artyleria: armata ppanc. PAK 40, ppanc. armata 45 mm tzw. „muchobojka”, bateria mo?dzierzy 82 mm, dwa mo?dzierze 120 mm, no i oczywi?cie wyposa?enie obydwu walcz?cych armii.

Mo?e troch? historii ... Bj o Ko?obrzeg rozpocz?? si? 4 marca 1945 roku. Trwa? 14 ci??kich i krwawych dni. 30 ty?. ?o?nierzy I Armii Wojska Polskiego szturmowa?y „Festung Kolberg”. Trzy dywizje piechoty , trzy brygady artylerii, dywizja lotnictwa, dwa pu?ki artylerii p. lot, pu?k czo?gw, pu?k mo?dzierzy, batalion miotaczy ognia, dwa bataliony saperw i dwa bataliony samochodowe dostarczaj?ce zaopatrzenie walcz?cym ?o?nierzom. Wymienione zwi?zki taktyczne i samodzielne oddzia?y oraz pododdzia?y 60% si? i ?rodkw 1AWP. Przeciwko nim, na przygotowanych od jesieni ‘44 roku stanowiskach obronnych twierdzy, stan??o 12 ty?. ?o?nierzy Waffen SS, dysonuj?cych poci?giem pancernym oraz Krigsmarine i pospolitym ruszeniem Volkssturmem. Z morza wspiera?y ich: artyleria okr?towa dwch du?ych kr??ownikw i kilku pomniejszych okr?tw. Walki by?y toczone o ka?dy budynek, o ka?d? pi?d? ziemi. Pod gruzami zniszczonego w 90% miasta zosta?o pochowanych ponad tysi?c dwustu polskich ?o?nierzy. Znaczne straty ponis? te? przeciwnik, pozostawiaj?c w mie?cie niemal ca?e posiadane ci??kie uzbrojenie oraz kilkutysi?czn? rzesze poleg?ych i je?cw.

Wracaj?c do inscenizacji - atak na pozycje niemieckie rozpocz?? si? o godz. 12:00. Zostali?my podzieleni na trzy rzuty. Nasza kompania mia?a i?? do boju jako ostatnia. Czekali?my na sygna? do ataku, ktry nadszed? po zako?czeniu drugiej fali i zebraniu rannych. Ruszyli?my na komend?: Naprzd!!! Chyba ka?demu z nas udzieli?a si? atmosfera tamtych dni. Tak ja 65 lat temu pada? rz?sisty deszcz. Obok nas wybucha?y skrz?tnie ukryte ?adunki wybuchowe. Nasze nieliczne, strzelaj?ce Mosiny i Mauzery wspiera?y wsp?czesne AKMS-y i PK . Co chwila wilgotne powietrze przeszywa?y okrzyki podrywaj?ce walcz?cych do boju. W pewnych momentach wywi?zywa?a si? walka na kolby i saperki. Kto? upada?, kto? krzycza?. Wybiegli?my z parku. Zdobywaj?c po kolei pozycje niemieckie, dotarli?my do pla?y. Ci, ktrym zosta?a amunicja, wystrzelali j? na wiwat. Ka?demu udzieli?a si? rado??. Czuli?my si? tak, jakby?my to my zdobyli Festung Kolberg.

Po zako?czonej walce nast?pi?y symboliczne za?lubiny Polski z morzem. Delegacja trzech rekonstruktorw zamoczy?a bia?o czerwona flag? w zimnej wodzie Ba?tyku. W fale zosta?y rzucone dwa platynowe pier?cienie ufundowane przez Prezydenta RP.

Po rekonstrukcji by?y zdj?cia i rozmowy z kombatantami. Co mog?o si? dzia? w sercach i g?owach tych ludzi, ktrzy 65 lat temu byli uczestnikami tamtych wydarze?, mo?emy sobie tylko wyobrazi?. Zw?aszcza, ?e my rozjechali?my si? do domw, a ich w te wojenne dni czeka?a jeszcze d?uga droga na Berlin. ?zy w ich oczach, ktre widzia?y ca?y ogrom tamtej wojny, utwierdza?y nas w przekonaniu, ?e to, co robimy, ma sens. Jest potrzebne nie tylko do przypominania o tych okropnych czasach, ale s?u?y nauce historii w atrakcyjny cho? i skuteczny sposb.
Na koniec warto zacytowa? cz?owieka, ktry w marcu 45 roku by? tam, ktry mwi? to z prawdziwym wzruszeniem i ?zami w oczach: „Wszystko by?o tak jak wtedy. Tylko mniej nas dotar?o na pla?e”.

opracowa?: Krzysztof Le?niowski
Galeria - zdjęć (25)
Powiązane


Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków