TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Amicorum omnia communia /U przyjaci? wszystko jest wsplne/
PitagorasSpecjali?ci - ShISBr w RKKA 1943-1945

Specjali?ci.
Szturmowe In?ynieryjno-Saperskie Brygady Rezerwy Najwy?szego
Dowdztwa w RKKA 1943-1945.


Wiosn? 1943 r. RKKA zacz??a stopniowo przejmowa? inicjatyw? strategiczn? na froncie radziecko-niemieckim. Jednak wycofanie si? z Charkowa nie zachwia?o pewno?ci Stawki, ?e prze?om ju? si? dokona?. Radziecka piechota, ktrej ?o?nierze dawali przyk?ady osobistego m?stwa, znacznie ust?powa?a ?o?nierzom niemieckim poziomem swego wyszkolenia. Pomimo du?ej intensywno?ci szkolenia, niski poziom kultury technicznej nie pozwala? na odpowiednio szybkie uzupe?nianie strat w jednostkach. Dlatego te? dowdztwo Armii Czerwonej podj??o decyzj?, by w poszczeglnych rodzajach si? zbrojnych stworzy? wyspecjalizowane grupy szturmowe, ktre mia?yby by? wykorzystywane na najbardziej zagro?onych odcinkach frontu...

wi?cej...

damian


Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków