TGRH

Użytkownik niezalogowany

Cytat dnia
Amicorum omnia communia /U przyjaci? wszystko jest wsplne/
Pitagoras"Prze?amanie Linii Pilicy 2008 - od kuchni"

W dniu 18.01.2008 r. w Skansenie Rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim za spraw? inicjatywy dyrektora skansenu Andrzeja Kobalczyka i sztabu zaanga?owanych ludzi, odby?a si? inscenizacja historyczna upami?tniaj?ca prze?amanie rzeki pilicy przez Armi? Czerwona w nocy 12 na 13 stycznia 1945 roku. W inscenizacji wzi??o udzia? wiele grup rekonstrukcyjnych z ca?ej Polski. Wykorzystano wiele sprz?tu pancernego i zmotoryzowanego swoj? mark?, wierno?ci? orygina?om - jak najbardziej to?samego dla odtwarzanych okoliczno?ci. O przebiegu przygotowa? a tak?e o samej inscenizacji, z naszego punktu widzenia napisali?my w zak?adce:

http://www.tgrh.org/index1.php?akcja=wiecej&art=81

Nale?y pami?ta? o najwa?niejszej sprawie – o scenariuszu. Inscenizacje w naszym kraju powoli ukonstytuowa?y si? na takim poziomie, ?e zacz?li?my zwraca? szczeglna uwag? na zasadnicza r?nic? pomi?dzy zlotem militarnym, festynem batalistycznym a rekonstrukcj? historyczn?. Wszystkie s? rwnie ciekawe w swoim rodzaju ale do dwch pierwszych nie potrzeba scenariusza bo z regu?y jest „zawsze taki sam”.

Scenariusze rekonstrukcji historycznych, pisane przez r?nych autorw czy zespo?y autorskie s? odmienne w swojej formie jednak zbli?one w za?o?eniu – komunikat czytelny, jasny i zrozumia?y. Za zgod? autora scenariusza do rekonstrukcji „Prze?amanie Linii Pilicy stycze? 1945” – S?awomira Cisowskiego z Klubu Kolekcjonerw Policyjnych mamy zaszczyt opublikowa? pe?na jego tre??. S?awek zaznaczy?, ?e scenariusz jest prac? zbiorow? wszystkich grup z ktrymi si? konsultowa? – ale to tylko Jego skromno??. Konsultacja nad gotowcem trwa kilka minut a klecenie ca?o?ci ..... trochu d?u?ej. Osobi?cie polecamy tak? form? scenariuszy jako jedn? z dobrych wzorw.

 • Scenariusz I

  Opracowa?: Stopczyk
 • damian


  Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
  KRS nr 0000183597 - Statut stowarzyszenia

  © Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdorazowe użycie do celów komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów
  (tekstów, zdjęć, rysunków, itp.) oraz ich publikowanie w innych miejscach wymaga zgody autorów.

  ..:: http://www.tgrh.org   :::   e-mail: tgrh [at] tgrh.org   :::    ©   2003 - 2015   plenkiewicz  ::..
  Osuszanie po zalaniu, osuszanie budynków